Servicii

Obiectul de activitate principal al S.C. Climarol Prest S.R.L.  este cel de prestări servicii, vânzări  în domeniul aparatelor de incalzire si climatizare. Începând din anul 1997 şi până în zilele noastre societatea s-a ocupat vânzarea , punerea în funcţiune şi service-ul la centrale termice, într-o continuă creştere din punct de vedere al cifrei de afaceri, numărul angajaţilor, cât şi din punct de vedere al dotărilor tehnico-materiale.

Angajaţii societăţii au participat, în urma contractelor semnate cu producătorii respectiv distribuitorii autorizaţi, la cursuri de specializare atât în ţară cât şi în străinătate.

Societatea a obţinut autorizaţia pentru montaj, punere în funcţiune şi service la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi conform PTA1-2010, la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, lichizi şi solizi conform PT C9-2010 , la verificarea sistemelor de ardere şi automatizare conform PT C11-2010 şi autorizaţia pentru verificarea/reglarea supapelor de siguranţă conform PT C7-2010.

Au fost autorizaţi pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de mai sus :
ing. Rencsik Otto
ing. Debrenti Attila

Formarea profesională continuă a personalului se realizează prin participarea la cursuri de specializare organizate de societate şi de firmele producătoare.